Jak získat turistické vízum do Ruska

Rozhodli jste se navštívit Rusko? Pak jistě víte, že pro vstup do Ruské federace je podmínkou získat platné vízum. Jako turisté cestující po vlastní ose již pravděpodobně také víte, kolik dní hodláte v Rusku strávit. Podle toho zvolte buďto jednovstupové vízum na 30 dní pobytu, nebo dvouvstupové vízum na 30 dní.

Kde vyřídit vízum

O turistické vízum do Ruska můžete požádat také skrze některé zprostředkovatele. Jestliže však za zprostředkování víza nechcete platit poplatky, bude jeho vyřízení čistě na vás. Počítejte však s dostatečným časovým předstihem pro jeho vyřízení. Zřídit vízum do Ruska můžete přes Ruské vízové centrum v Praze nebo na Konzulárním oddělení velvyslanectví Ruské federace, to naleznete rovněž v Praze v Korunovační ulici. Vízum je možné vyřídit i na Generálním konzulátu Ruské federace v Kalových Varech anebo v Brně.

Jaké doklady budete potřebovat  

Pro udělení obou typů víza je potřeba doložit potvrzení o přijetí zahraničního turisty vydané ruskou organizací, která provozuje činnost v oblasti cestovního ruchu. Tato organizace musí být registrována ve federálním registru touroperátorů.

Nezbytný je také cestovní pas a jeho kopie pořízená z dvojstránky s vaší fotografií. Počítejte s tím, že platnost vašeho pasu musí přesahovat platnost uděleného víza alespoň o 6 měsíců.

Dalším dokladem nutným k vyřízení víza je vyplněný vízový formulář v ruském nebo anglickém jazyce. Formulář lze předat vyplněný a vytištěný prostřednictvím webových stránek kdmid.ru s připojeným vlastnoručním podpisem, nebo využijte službu vyplnění vízového formuláře ve vízovém centru.

Dále budete potřebovat barevnou fotografii vašeho obličeje na bílém pozadí. Fotografie nesmí být starší 6 měsíců a musí mít rozměry velikosti 3,5×4,5 cm.

Nedílnou součástí dokladů nutných pro získání víza do Ruské federace je rovněž cestovní pojištění a jeho kopie. Toto potvrzení musí obsahovat datum uzavření smlouvy, číslo pojistné smlouvy, vaše jméno a příjmení a další vaše osobní údaje včetně údajů o pojistiteli. Doba platnosti cestovního pojištění musí pokrýt celou dobu platnosti víza. V potvrzení nesmí chybět přehled limitů pojistného krytí, územní platnost minimálně pro Ruskou federaci a na závěr podpis a razítko pojistitele.

Počítejte s dobou vyřízení víza v rozmezí 6 – 10 pracovních dnů. Žádost o turistické vízum se podává nejdříve 3 měsíce před odjezdem do Ruska. Potřebujete-li vízum získat expresně, vyřídíte žádost do tří dnů za poplatek.

Zkušenosti z cest